TÜBİTAK 1003 Projeleri İlk Aşama Başvurularına Etkili Proje Yazma Eğitimi

Young businessman using PC and holding documents, side view

TÜBİTAK 1003 Projesi kapsamında 25 yeni çağrı açılmış ve bu çağrılara ilişkin ilk aşama son başvuru tarihi 6 Ekim 2017 olarak belirlenmiştir.

EÜ EBİLTEM-TTO tarafından ilgili çağrıya başvurmayı düşünen araştırmacılara 20 Eylül 2017 Çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında EÜ EBİLTEM-TTO Konferans Salonun’da “TÜBİTAK 1003 Projeleri İlk Aşama Başvurularına Etkili Proje Yazma Eğitimi” düzenlenecektir. Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız.

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda;

  • Bilgi İletişim Teknolojileri,
  • Enerji,
  • Gıda,
  • Makine,
  • Otomotiv,
  • Sağlık Bilimleri,
  • Sosyal Bilimler
  • Su

25 adet proje çağrısı açılmıştır. Çağrılara ulaşmak için tıklayınız. 1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06 Ekim 2017 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.