Teknopazar Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

KOSGEB TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 

Yeni Nesil Endüstriyel Ticaret Platformu
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı

REKABETİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

KOSGEB, “TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama
Destek Programı” başlıklı bir destek programını yürürlüğe
koymuştur. Odamız 5 No.lu Kargo, Posta ve Depolama Meslek
Komitesi’nin talebi doğrultusunda, destek programı hakkında
Odamızca hazırlanan bilgi notu, Yönetim Kurulumuz’un
26.10.2016 tarih ve 155 sayılı kararına istinaden
http://www.ito.org.tr/Toplumail/TEKNOPAZAR_Bilgi_Notu.pdf
adresinde bilginize sunulmaktadır.