Tedarik Zinciri Yönetimi Şirket ve Yönetici Ödülleri Başvuru Süreci. Son Başvuru Tarihi 1 Ekim 2018


Büyüyen Ekonomide
 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Konferansı
21 Kasım 2018 – İstanbul Üniversitesi

Yeni Nesil Endüstriyel Ticaret Platformu
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı

İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans ProgramıSatınalma Cep B2B Mobil Ticaret Uygulaması ve Satınalma Dergisi tarafından düzenlenmektedir.

Konferans Programı ve Ödüller hakkında detaylı bilgi:  http://www.tedarikzinciri.org/egitimler/konferans_2018/

Başvuru Formunda Neler Var ?

Kurum Adı :                                              Web Sitesi:

Proje Adı :                                                Proje Dönemi: Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Proje Büyüklüğü: 2-3 Paragraf Kapsam        Proje Ekibi: Lider ve Çalışanların Rol ve Sorumlulukları

Değerlendirme Kategorileri: Aşağıdaki başlıklara verilen açıklamalar mümkün olduğunca sayısal – somut metriklere (TL, Dolar, ay, gün, personel sayısı vd.) dayanmalıdır. Geçmiş dönemle karşılaştırma ve verimlilik ölçülebilir olmalıdır. Toplam 25 sayfayı geçmemelidir.
1 Ekim 2018 tarihine kadar teslim edilmelidir.

 • TZY’nin Ürün/Hizmet/Operasyon Kalitesine Yönelik Katkılar
 • TZY’nin Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne Katkılar
 • TZY Maliyet Yönetimi Amaçlarına Katkılar
 • TZY İle Tedarikçi İlişkileri Yönetimine Yönelik Katkılar
 • TZY’nin Geri Dönüşüm/Atık Yönetimine Yönelik Katkılar
 • TZY’nde Bilgi Sistemi Uygulama Ve Geliştirme Yönlü Faaliyetler
 • TZY’nin Strateji Geliştirme Ve İşletme Hedeflerine Yaptığı Katkılar
 • TZY’ne İlişkin Ar-Ge Faaliyetleri
 • Tedarik Zincirinde “İnovatif Yöntemler” Geliştirme Yönlü Faaliyetler
 • Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yaratan Faaliyetler
 • Talep Yönetimi ve Tedarik Zinciri Kapasitesi Arasında Denge Kurma Faaliyetleri
 • Tedarik Zinciri Esnekliği/Çevikliği Faaliyetleri
 • Tedarik Zinciri Örgütlenmesine Yönelik Faaliyetler
 • Tedarik Zincirinde Dijitalleşmeye Yönelik Faaliyetler
 • Projenin Sürdürülebilirliği

Başvuru Süreci:
Zincirin tüm halkalarını (Tedarik, Operasyon, Planlama, Lojistik vd.) etkin ve verimli bir biçimde yöneten şirkete verilecektir. Başvuru klasörünüzde kurum için faydalar ve özgün taraflar açıklanmalıdır.

Değerlendirme kategorileri başlıklar halinde ayrı sayfalarda açıklanıp klasör haline getirildikten sonra PDF formatına çevrilerek Prof. Dr. Murat Erdal murat.erdal@tinova.com.tr adresine gönderilecektir. Kurumunuzda bazı başlıklarda henüz bir çalışma / faaliyet gerçekleşmemiş olabilir. İlgili başlık boş bırakılıp diğer başlığa geçilmelidir.

Ödül töreni konferans bitiminde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Son Tarihi : 1 Ekim 2018

Satınalma Cep B2B Mobil Uygulama

Tüm Başvuru Alanları:

Firma ve Kişi Ödül kategorileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

o   Satınalma operasyonlarına katkıları somut verilerle açıklanmalıdır. Başvuru klasörünüzde “yenilikçi” tarafların açıklanmasına özen gösterilmelidir.

o   Başvuru klasörünüzde tedarikçi geliştirme, mesleki bilgi aktarımı, operasyon yönetiminde rehberlik başlıkları somut verilerle açıklanmalıdır.

o   Örnek teşkil edecek bir uygulama olmalıdır. Başvuru klasörünüzde kurum için faydalar ve özgün taraflar açıklanmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler, iştirakler, üniversiteler, hastaneler vd. başvurabilir.

o   Zincirin tüm halkalarını (Tedarik, Operasyon, Planlama, Lojistik vd.) etkin ve verimli bir biçimde yöneten şirkete verilecektir. Başvuru klasörünüzde kurum için faydalar ve özgün taraflar açıklanmalıdır.

 • Dijital Dönüşüm Ödülü (Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi ) (Başvuru Formu)

o  Başvuru klasörünüzde dijital dönüşüm öncesi ve sonrası dönemler arasındaki farklar ve satınalma ve tedarik zinciri operasyonlarındaki katkılar anlatılmalıdır.

o  Başvuru klasörünüzde GENÇ SATINALMA YÖNETİCİSİ ödülü için başarıyla tamamlanan örnek projeler açıklanmalıdır. Yaş sınırı 35 olup ilgili firmanın kıdemli yöneticileri tarafından adaylar önerilmelidir.

o  Başvuru klasörünüzde GENÇ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİCİSİ ödülü için başarıyla tamamlanan örnek projeler açıklanmalıdır. Yaş sınırı 35 olup ilgili firmanın kıdemli yöneticileri tarafından adaylar önerilmelidir.

Konferans Koordinatörü: Prof. Dr. Murat Erdal (0533) 218 37 56
Konferans ve ödüller hakkında rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz.

Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu:

 • Prof. Dr. Murat Erdal – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Emrah Cengiz – İstanbul Üniversitesi
 • Yasin Erol – İstanbul Teknokent A.Ş. Entertech
 • Adil Ünal – Tinova Bilişim Teknolojileri A.Ş.
 • Prof. Dr. Mahmut Tekin – Selçuk Üniversitesi
 • Mehmet Atasever – Kamu İhale Kurulu
 • Deniz Cebeci – Kıdemli Satınalma Yöneticisi
 • Fatih Uysal – TUSAŞ
 • Murat Aksoy – PEPSICO
 • Lütfi İnciroğlu – İnciroğlu Hukuk Danışmanlığı
 • Dr. Mehmet Ali Emekli – Planet Lojistik
 • Av. Dr. Bülent Balkan  – İstanbul Etik Enstitüsü
 • Prof. Dr. Enis Sınıksaran – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Birdoğan Baki – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ercan Gegez – Altınbaş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Serdar Pirtini – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Müge Arslan – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selim Yazıcı – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Serhat Yanık – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. İpek Türker – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Umut Yeniocak – Altınbaş Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Turkay Özdemir – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İlhan Yiğit – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yolaç – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İrfan Akyüz – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aytürk – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sıtkı Saygılı – Bahçeşehir Üniversitesi