SATINALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ ÖDÜLLERİ 2018

İstanbul Üniversitesi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi mesleki konferans serisi devam ediyor. Kasım 2018’de akademisyenler, girişimciler, satınalma ve tedarik zinciri yöneticilerini biraraya getiriyoruz. Satınalma Dergisi ve Satınalma Cep – Akıllı Satınalma Asistanı üzerinden konferans güncel gelişmelerini takip edebilir, kaydınızı fırsatlar bölümünden yaptırabilirsiniz. Firma ve yönetici başarı ödüllerini http://www.tedarikzinciri.org/egitimler/oduller_2018/ sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Yeni Nesil Endüstriyel Ticaret Platformu
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı

Konferans Koordinatörü: Prof. Dr. Murat Erdal (murat.erdal@tinova.com.tr)

Firma ve Yönetici Ödül Kategorileri:

Firma ve Kişi Ödül kategorileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Yenilikçi Satınalma Proje Ödülü

o   Satınalma operasyonlarına katkıları somut verilerle açıklanmalıdır. Başvuru klasörünüzde “yenilikçi” tarafların açıklanmasına özen gösterilmelidir.

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Ödülü

o   Başvuru klasörünüzde tedarikçi geliştirme, mesleki bilgi aktarımı, operasyon yönetiminde rehberlik başlıkları somut verilerle açıklanmalıdır.

 • Kamu Satınalma Projesi Ödülü

o   Örnek teşkil edecek bir uygulama olmalıdır. Başvuru klasörünüzde kurum için faydalar ve özgün taraflar açıklanmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler, iştirakler, üniversiteler, hastaneler vd. başvurabilir.

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Başarı Ödülü

o   Zincirin tüm halkalarını (Tedarik, Operasyon, Planlama, Lojistik vd.) etkin ve verimli bir biçimde yöneten şirkete verilecektir. Başvuru klasörünüzde kurum için faydalar ve özgün taraflar açıklanmalıdır.

 • Dijital Dönüşüm Ödülü (Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi )

o  Başvuru klasörünüzde dijital dönüşüm öncesi ve sonrası dönemler arasındaki farklar ve satınalma ve tedarik zinciri operasyonlarındaki katkılar anlatılmalıdır.

 • Genç Satınalma Yöneticisi Ödülü 

o  Başvuru klasörünüzde GENÇ SATINALMA YÖNETİCİSİ ödülü için başarıyla tamamlanan örnek projeler açıklanmalıdır. Yaş sınırı 35 olup ilgili firmanın kıdemli yöneticileri tarafından adaylar önerilmelidir.

 • Genç Tedarik Zinciri Yöneticisi Ödülü

o  Başvuru klasörünüzde GENÇ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİCİSİ ödülü için başarıyla tamamlanan örnek projeler açıklanmalıdır. Yaş sınırı 35 olup ilgili firmanın kıdemli yöneticileri tarafından adaylar önerilmelidir.

ÖDÜL BAŞVURU KLASÖRÜ: Kategori başlığındaki açıklamalar dikkate alınarak dosyalar hazırlanmalıdır. Başvuru metin dosyaları için sayfa sınırı: Maksimum 25 sayfa  (Arial yazı karakteri, 11 punto)

Konferans Koordinatörü: Prof. Dr. Murat Erdal (murat.erdal@tinova.com.tr)

 • Satınalma Cep – Akıllı Satınalma Asistanı Mobil Uygulama ve Satınalma Dergisi üzerinden konferans güncel gelişmelerini takip edebilir, kaydınızı fırsatlar bölümünden yaptırabilirsiniz.

Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu:

 • Prof. Dr. Emrah Cengiz – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat Erdal – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Enis Sınıksaran – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Birdoğan Baki – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ercan Gegez – Altınbaş Üniversitesi
 • Prof. Dr. Serdar Pirtini – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Müge Arslan – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selim Yazıcı – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Serhat Yanık – İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mahmut Tekin – Selçuk Üniversitesi
 • Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna – İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. İpek Türker – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yolaç – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İrfan Akyüz – İstanbul Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sıtkı Saygılı – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aytürk – İstanbul Üniversitesi
 • Mehmet Atasever – Kamu İhale Kurulu Üyesi
 • Deniz Cebeci – Kıdemli Satınalma Yöneticisi
 • Fatih Uysal – TUSAŞ

KONFERANS PLANI

Toplam beş oturumda gerçekleştirilecek konferansın temel konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Pazarlık Yönetimi

o   Pazarlık Yöneticiliği

o   Yurtiçi ve Uluslararası Pazarlıklar

o   Pazarlık Masası, Pazarlık Stratejileri ve Taktikler

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

o   Tedarikçi Geliştirme

o   Mesleki Bilgi Aktarımı

o   Operasyon Yönetiminde Rehberlik

 • Sözleşme Yönetimi

o   Mevzuat 

o   Sözleşme Hazırlama ve İnceleme 

o   Şartname hazırlama

 • Maliyet Yönetimi ve Satınalma Denetimi

o   Bütçe ve Nakit Yönetimi

o   Gider Analizi

o   İç Denetim

 • Dijital Dönüşüm – Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

o  Satınalma Operasyon Yönetimi

o   Büyük Veri

o   Kurumsal Kaynak Planlaması

o   Lojistik ve Depo Yönetimi

KONFERANS KİTABI:

Sunumlar, geçen sene 26 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz konferansta olduğu gibi ( Tedarik Zinciri Yönetimi Başarı Öyküleri kitabı – Beta Yayıncılık) bir eserde toplanacaktır. Kitabın konferans katılımcılarına ücretsiz dağıtılması planlanmaktadır.  
Sayfa Sınırı:
 Maksimum 25 sayfa  (Arial yazı karakteri, 11 punto)

Son Teslim Tarihi : 1 Ağustos 2018

Tüm çalışmalar değerlendirilerek eksik ve hatalar yazarlara ( firmalara ) iletilir. Çalışmaların düzeltilmiş son hali istenir.

Kayıt: Satınalma Cep Akıllı Satınalma Asistanı üzerinden konferans güncel gelişmelerini takip edebilir, kaydınızı fırsatlar bölümünden yaptırabilirsiniz.

Hedef Kitle: İşletme sahipleri, girişimciler, akademisyenler, satınalma  ve Tedarik Zinciri Yöneticileri. Meslektaşlara / yetişkinlere yönelik bir etkinlik.

Sunum Süresi: Konuşmacı sunum süresini 20 dakika olarak belirlenmiştir.

Gün Planı: Sabah iki oturum, öğle arası ve  öğleden sonra üç oturum.

Yer: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salon (420 koltuk kapasiteli, 3 kat düzenli)

– Bina Girişinde Kayıt masası yer almaktadır.

– Networking ve tanıtımlar için fuaye alanı bulunmaktadır.

– Salon bilgisi http://unibasin.istanbul.edu.tr/?p=11652