İstanbul Üniversitesi Teknokent, 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, “En İyi Gelişme Gösteren” ve “5-10 Yıl aralığında En İyi Gelişmekte Olan” Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında ilk üçte yer aldı.

Ülkelerin kalkınmasında ve sürdürülebilir rekabet gücü elde etmelerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu kurumları tarafından doğrudan ve dolaylı çok sayıda Ar-Ge ve yenilik desteği sunulmaktadır. Ülkemizin 2023 yılı hedefleri de dikkate alındığında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ülkemiz açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye de Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan bu programların en önemlilerinden birisi de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) programıdır. TGB; merkezinde bilgi üreten üniversite, araştırma kurumları ve enstitüler gibi yapıların yer aldığı, yeni işler ve işletmeler oluşturmanın yanında var olan işletmelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan, bunun yanı sıra dışardaki işletmelerle üniversite arasında köprü vazifesi görerek bilgi ve teknoloji transferini hayata geçiren ve bu süreci hızlandıran, ulusal ve uluslararası ağ yapılarına entegre olarak nitelikli işbirlikleri tesis eden, tüm bunların sonucunda da üretilen bilginin ticarileşerek ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlayan bütünleşik yapılardır. Ölçmenin, raporlamanın, öğrenme ve gelişmenin bir arada yürütüldüğü ve sonunda faaliyet ve işlemlerin misyon ve vizyon doğrultusunda düzenlendiği çalışmalar olarak ifade edilebilecek olan performans endeksi çalışmaları, izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen temel çalışmalar arasında yer almaktadır. Performans endeksi, birimlerin kendi içlerindeki ve diğer birimlere göre olan durumunu değerlendirerek karar alma süreçleri için güvenilir bilgiler sağlayabilecekleri bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından, TGB’lerin performanslarının izlenmesi, karar vericiler açısından; politika, strateji ve yol haritası oluşturmada kaynak sağlanması amacıyla 2011 yılından itibaren her yıl Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu endeksin tüm uygulayıcıların belirlenen ortak hedefe doğru ilerlemesine olanak sağlayarak ulusal yenilik ve Ar-Ge sisteminin güçlendirilmesi konusunda fayda sağlaması beklenmektedir. Performans endeksiyle ortaya konan sonuçlar aracılığıyla, TGB’lerin hangi alanlarda güçlü olduğu, hangi alanlarda ise gelişme göstermeleri gerektiği görülebilmektedir.

Bu amaçla; 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen bu etkinlikte İstanbul Üniversitesi Teknokent, “En İyi Gelişme Gösteren” ve “5-10 Yıl aralığında En İyi Gelişmekte Olan” Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında ilk üçte yer aldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK ve İstanbul Teknokent Genel Müdürü Yasin EROL ödülleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den teslim aldı.

Ödül töreni öncesinde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, üretim ve ihracatın kapılarının, yüksek teknolojiyle açılabileceğini vurguladı.

 

Özlü, dijital çağın başladığına dikkati çekerek, “Geleceğin yaşamı, dijital yaşam olacaktır. Bu nedenle, insanlık tarihinde, teknolojik değişimin getireceği büyük bir kırılma noktasındayız. Teknolojinin getireceği devrim niteliğindeki gelişmelere hazırlanmak zorundayız. Akıllı fabrikalar, makinalar, robotlar ve yapay zekanın neler getireceğini tahmin edebiliyoruz. Aynı zamanda, dijital çağın ve Sanayi 4.0’ın ‘açık uçlu bir süreç’ olduğunun da farkındayız. İşte bu nedenle yeni teknolojileri, yeni dijital gelişmeleri, yeni pazarlama süreçlerini, çok iyi kavramak durumundayız.” diye konuştu.

 

Bu süreçte Türkiye’nin elini güçlendiren en önemli enstrümanlardan birinin TGB’ler olduğunu vurgulayan Özlü, şu bilgileri verdi:

“TGB’lerimizin sayıları, her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Bugün itibarıyla, 55’i faal, 14’ü yapım aşamasında olmak üzere, 69 Teknokent’e ulaşmış bulunuyoruz. 2002’de sadece 5 tane TGB’ye sahip olduğumuzu hatırlatmak isterim. Hedefimiz, 81 ilimizin tamamında TGB kurmaktır. Bu sayılar önemlidir. Ancak sayılar kadar önemli olan bir diğer husus ise niteliktir. Memnuniyetle belirtmek isterim ki TGB’lerimiz bir ‘nitelik sıçraması’ yapmışlardır. Teknokentlerde faaliyet gösteren 4 bin 475 firma, Türkiye için teknoloji üretmektedir. Bu firmalarda 44 bin 580 personel görev yapmaktadır.

Sektörel dağılımlara baktığımızda ise yazılım, bilgisayar ve elektronik öne çıkmaktadır. Teknokentlerimizin performans endekslerinde yer alan Ar-Ge çıktıları, patent sayıları ve fikri mülkiyet alanlarında da önemli mesafeler alınmıştır.”

Bakan Özlü’nün konuşmasının ardından 4 kategoride Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2016 Performans Endeksi Sonuçları açıklandı.