CoBioTech – Biyoteknoloji Alanında Uluslararası Proje Çağrısı Duyurusu

Daha önce duyurusu yapıldığı üzere, CoBioTech (Cofund on Biotechnologies) projesinin 1. çağrısı 01 Aralık 2016 tarihi itibariyle açılmıştır.

Yeni Nesil Endüstriyel Ticaret Platformu
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı

Proje başvuruları ulusararası projenin koordinatörü tarafından elektronik olarak www.cobiotech.eu adresi üzerinden 02 Mart 2017 tarihine kadar alınacaktır. Proje konsorsiyumunda yer alan tüm ortakların ayrıca ulusal başvurularını kendi ulusal fonlama ajanslarına yapmaları gerekmektedir. Türk ortaklar TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında ulusal başvurularını yapabilmek amacıyla Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS eteydeb.tubitak.gov.tr) üzerinden 06 Mart 2017 tarihine kadar ön kayıt yaptırmalıdır. Belirtilen tarihe kadar ön kaydı yaptırılmayan pojeler için başvuru alınmayacaktır.

Kimler başvurabilir:

– Programa başvuracak Türk ortaklar sadece SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİRMALARI olabilmektedir.
– Üniversiteler ve araştırma kuruluşları programa projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla başvuruda bulunabilirler; TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuruda bulunamazlar. Ancak, üniversiteler ve araştırma kuruluşları TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen firmaların projelerinde, danışmanlık/hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş olarak yer alabilirler.

Projeler için diğer ülkelerden ortak arayışlarında 7. Çerçeve Programı (FP7) projelerinin depolandığı bir veritabanı olan “Cordis” (http://cordis.europa.eu/home_en.html) ve EEN (Enterprise Europe Network) partner search tool (http://een.ec.europa.eu) kullanabilir.

Çağrı için önemli tarihler

2 Mart 2017 Brüksel saati ile 12.00: Proje ön başvurularının (pre-proposal) son teslim tarihi (proje koordinatörü tarafından www.cobiotech.eu adresinde yer alan online başvurusu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan uluslararası proje başvurusu).

6 Mart 2017 Türkiye saati ile 17.30: Türkiye’den katılan firmalar tarafından PRODİS üzerinden (eteydeb.tubitak.gov.tr) TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapılması için son tarih (ön kayıt evraklarının ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a gönderilmesi)

İletişim için:

TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)
Dilek Şahin, Bilimsel Programlar Uzmanı
E-mail: dilek.sahin@tubitak.gov.tr
Tel:+90 312 468 18 42