Cities of the Future 2017″ Bilgi Günü ve Proje Pazarı

Pretty young woman in the office

Etkinlik aşağıda yer alan Ufuk2020 çağrılarını hedeflemektedir:

Yeni Nesil Endüstriyel Ticaret Platformu
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı

– “Smart, Sustainable and Resilient Cities” and “Energy Efficient Buildings”

– “Circular Economy (SPIRE, Raw Materials and Water)

– “Mobility for Growth,” “Automated Road Transport” and “The European Green Vehicles Initiative”

– “Smart Energy Systems and Consumers”

Cities of the Future 2017″ etkinliğine söz konusu alanlarla ilgili 400’e yakın Avrupalı ve Türk akademi, sanayi, kamu kurumu ve STK temsilcisinin katılması planlanmaktadır. Ayrıca, Avrupalı ve Türk araştırmacıların yanısıra AR-GE alanında faaliyet gösteren yüksek vasıflı KOBI’ler ile iletişime geçebilmeniz için eşşiz bir fırsat oluşturacak bu etkinliğin mevcut Ufuk2020 çağrıları hakkında bilgi sahibi olmak, yeni ortaklıklar oluşturmak ve iletişim ağınızı genişletmek için çok faydalı bir platform olacağı değerlendirilmektedir.