13. İstanbul Bilişim Kongresi Akademik Bildiri

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte 05 Aralık 2019 tarihinde 13. İstanbul Bilişim Kongresi: “Dijital Çağ: Verinin Evrimi Ticaretin Devrimi” teması ile yapılacaktır. Sizleri İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’ne davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Yeni Nesil Endüstriyel Ticaret Platformu
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı
Akıllı Satınama Asistanı

İstanbul Bilişim Kongresinde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0, 5G ve Yeni Teknolojiler, Akıllı Şehirler, Veri Madenciliği, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Girişimcilik, Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik konuları panel ve bildiriler ile işlenecektir. Kongre kapsamında; Açık oturumlar, Paneller, Akademik Bildiriler, Ürün Tanıtım Stantları, Sektörel ve Sosyal Etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Kongrede akademik bildiri oturumlarında araştırmacıların bildirileri kabul edilecektir. Bildiri özetleri, hakem incelemesinden sonra sözlü ya da poster bildiri olarak kabul edilecek, 250TL kongre katılım ödemesi yapılmış olan yazarların bildirileri konu başlıklarına göre sınıflandırılarak programda yer alacaktır. Kongre sunumlardan sonra ödeme yapan ve akademik bildiri sunan katılımcılara ıslak imzalı katılım belgesi takdim edilecektir.

Programda yer alarak sunulmuş bildiriler arasından seçilen bildiri tam metinleri, hakem değerlendirme sürecinden geçecek, kabul edilenler yayınevi tarafından Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun ISBN numarası olan bölümlü kitap olarak yayınlanacaktır. Gönderilecek araştırma özet ve tam metinleri https://www.istanbulbilisimkongresi.org.tr/2019/ adresindeki akademik bildiri başlığı altında yayınlanmış olan Bildiri Hazırlama Kılavuzu ve Örnek Bildiriye uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sempozyum dili Türkçe olup, gönderilen bildiri özet ve tam metinleri, Türkçe hazırlanmalı, ancak İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Katılımcıların bildiri özetlerini en az 300 en fazla 500 sözcük ile amaç, kapsam, metodoloji ve sonuçların belirtildiği özet ile göndermeleri, kabul edilecek bildirilerini 20 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları, seçilecek bildirilerin basılması için tam metin olarak göndermeleri beklenmektedir.

Kongre ile ilgili tüm detayları, konuları, kayıt ve katılım bilgilerini, bildiri özet ve tam metin kılavuzu vb. birçok bilgiyi https://www.istanbulbilisimkongresi.org.tr/2019/ adresindeki kongre internet sayfaları üzerinde bulabilirsiniz.